23: ตายแล้วไปไหน?

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 19:12:22

Graveyard

หลังจากตัวละครตาย จะวาร์ปไปแผนที่ Graveyard

 

- เลือก Heal เพื่อ เพิ่ม HP/MP ตัวเรา และ สัตว์เลี้ยง


 

- เลือก Teleport : วาร์ปไปแผนที่อื่น 


 
- เลือก To Atlantis Square[ Lv 20+] : ตัวละครจะเกิดที่เมือง Atlantis Square


 
เลือก To Expedition Camp : ตัวละครจะไปเกิดที่ แรก ตอนสร้างตัวละคร
Comments