20: คู่มือพิชิต Quest Event Dragon Emperor ( Lv 40 )

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 16:44:11

Quest Event Dragon Emperor (Lv 40) (ทำได้ 3 ครั้ง ต่อ วัน)

- รับเควสได้ที่ NPC Cole the Explorer ( Dragon Emperor's 206,63 )

- เลือก Instance Lv.40 Guard of A stral Array (Repeatable) - New

- เริ่มเควสให้เลือก  Dragon Emperor's Crypt (Normal)  * แบบ Easy จะไม่ได้เควส

ล้ม Dragon Squire ทางซ้ายของแผนที่ทั้งหมดประมาณ 25 ตัว ย้ายไปด้านขวาจนครบ 40 ตัว

กลับมาที่กลางแผนที่ล้ม Dragonguard Captain ทั้ง 4 ตัว

ล้มมอนสเตอร์ Terracotta Protector ด้านซ้าย 35 ตัว แล้วย้ายไปขวา กำจัดมอนสเตอร์ให้หมด

- กลับมาที่กลางแผนที่  ( Dragon Emperor's 161,144 ) 


- สำรวจ ...... Pillar ทั้งหมด

- เลือก Activate ...... Pillar


 - ล้มบอส Trapped Dragon Emperor 


 

- จะแปลงร่างเป็นมังกรสามหัว ให้กำจัดซะ (เจ้าตัวนี้ มีโอกาสดรอป ชุด Soul+ เซ็ต 45 )
 
หลังจากรับไอเทมแล้ว วาร์ปออกจากเควส ได้ที่ Dragon Emperor's Crypt Exit (164,131)

  

- คืนเควสได้ที่ Cole the Explorer (Dragon Emperor's 206,65)
  

  * ถ้าต้องการรับเควสอีกครั้งให้ เลือก Reset Instance (ทำได้ 3 ครั้ง ต่อ วัน )

----------------------------------------------------------

Dragon Emperor's Royal Seal แลก Coins

- ไอเทมที่ต้องใช้ Dragon Emperor's Royal Seal  หาได้จาก Boss Trapped Dragon Emperor / Quest:  Dragon Emperor's Royal Seal  )

- หนังสือ Advanced Deed of Trust หาได้จาก Quest:  Academic Tests , Dragon Island

- หนังสือ Quest: Dragon Emperor's Royal Seal จาก Segg
- ตรวจดูในช่อง Item Quest ว่ามีหนังสือ Advanced Deed of Trust อยู่ในตัว (ไอเทมนี้ใช้สำหรับการเปิดใช้งาน หนังสือเควสจาก Segg)

- คุย NPC Segg / Mage ( Atlantis 205,174 )
- เลือก Shop


- เลือกหน้าที่ 2

- คลิ๊กปุ่ม Buy ที่หนังสือเควส " Advanced Consignment-DragonEmperor's Royal Seal "
- เลือกจำนวน


- คลิ๊กปุ่ม Done
- คลิ๊กขวาที่ หนังสือเควส " Advanced Consignment-DragonEmperor's Royal Seal " 


- คลิ๊กปุ่ม Done


- คุยกับ Segg

- เลือก Travel Lv.40 Dragon Emperor's Royal Seal-High Class Done

- คลิ๊กปุ่ม Quest Clear

- ได้รับรางวัลเป็นเงิน Coins
Comments