18: วิธีรวม Gems

Credit: Ranger : GM-Shoot     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 15:09:46

วิธีรวม Gems

ไอเทมที่ต้องใช้
- LV 1 Gem Talisman จำนวน 1 ม้วน
(* LV ม้วนรวม Gem ต้องตรงกับ LV ของ Gem ที่ต้องการรวม )
*ถ้าม้วนรวม Gem หรือ Gem ที่ใช้ผสม ไม่สามารถเทรดได้ เมื่อผสมได้ Gem มาแล้ว จะทำให้ Gem เม็ดนั้น เทรดไม่ได้ไปด้วย
- คุยกับ NPC Dyana (Atlantis Square 202 , 197)
- เลือก Combine Gems
1. ใส่ Gem ที่ต้องการรวม
2. ใส่ม้วนรวม  LV 1 Gem Talisman
- คลิ๊กปุ่ม Combine
Result = ถ้ารวมสำเร็จ จะได้รับ Gem Lv 2
Chance = โอกาสสำเร็จ ( โอกาสสำเร็จเพิ่มตามจำนวน Gem)
ก่อนรวมGems
 หลังรวม Gems ได้เป็น Stone of Frost Lv 2
(* ใช้ Gem สีเดียวกันทั้งหมด จะได้รับ Gem สีเดิม)

 * Gem  Lv เท่ากัน อย่างน้อย 3 เม็ด สามารถนำมารวมกันได้ (สีอะไรก็ได้ )
- แต่ Gem ที่ได้จะเป็นแบบสุ่ม 

ตัวอย่าง:
หลังจากรวม Gem แล้ว สุ่มได้เป็น Jewel of Light Lv 2
ทั้งที่ ตอน Lv 1 ไม่มี Jewel of Light Lv 1
 Comments