17: วิธีสร้างกิลด์ และ รายละเอียดฟังก์ชั่นต่างๆของระบบกิลด์

Credit: Ranger : GM-Cola     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 16:13:15 

วิธีสร้าง Guild  (กิลด์)

ข้อกำหนด 
 - ตัวละคร Lv 30 หรือมากกว่า
- เงิน 3 แสน Coins
- ไม่เป็นสมาชิกกิลด์ใด
***ถ้าภายใน 7 วัน กิลด์ มีสมาชิกไม่ถึง 5 คน กิลด์นั้นจะถูกยุบ
- เข้าจุดวาร์ปที่  (Atlantis 79,175 )

- คุยกับ NPC Gonker / Guild Administrator
- เลือก Extablish a Guild

- ใส่ชื่อกิลด์
- คลิ๊กปุ่ม Done

- เมื่อสร้างกิลด์สำเร็จ ระบบจะประกาศ ข้อความ " ชื่อกิลด์ guild was created successfully, check the Guild List to apply."


ระบบกิลด์

- Add : เพิ่มสมาชิกกิลด์
- Candidate :
- Change Post : เปลี่ยนตำแหน่ง สมาชิกในกิลด์ ( วันละ 1 ครั้ง / คน)
- Nickname : เพิ่มชื่อเล่น
- Banish :
- Statement :
- Upgrade : เพิ่ม Lv กิลด์
- Transfer : เปลี่ยนหัวหน้ากิลด์
- Upload Icon : เปลี่ยนรูปกิลด์
- Beliefs : อัพสกิล Lv ของกิลด์ / สีธงของกิลด์

- Territories : ดูแผนที่ / พันธมิตรกิลด์


เมื่อ Guild Lv เพิ่มขึ้น  จำนวน สมาชิกใน Guild จะเพิ่มขึ้นอีก 10 คน
Guild LV 1 จำนวน 100
Guild LV 2 จำนวน 110
Guild LV 3 จำนวน 120
Guild LV 4 จำนวน 130
Guild LV 5 จำนวน 140
Guild LV 6 จำนวน 150
Guild LV 7 จำนวน 160
Guild LV 8 จำนวน 170

หากทำการออกจากกิลด์จะต้องรออีก 7 วันจึงจะสามารถเข้ากิลด์ใหม่ได้
หากทำการออกจากกิลด์สามารถทำการสร้างกิลด์ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
Comments