15: ระบบ Event

Credit: Ranger : GM-Cola     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 15:04:03

Major Events

รูปแบบเควส มีให้ แบ่งเป็น 

Special Daily Events : เควสที่เปิดใน ช่วงเวลา ที่กำหนด
Recommended Events : เควสประจำวัน
Weekly Hot Events : เควสประจำสัปดาห์ (ทำได้เฉพาะวันนั้น ใน 1 สัปดาห์)

- Server Time : ครบ 24.00 จะทำการรีเซ็ตเควส ประจำวัน
- Time : วัน-เวลา ที่สามารถ ทำเควสได้
- Event Name : ชื่อเควส
- Realm : ห้องที่สามารถทำเควสได้
- Level : Lv ของตัวละคร ที่สามารถเริ่มรับเควสนี้ได้
- Rounds : จำนวนรอบที่สามารถ ทำเควสได้
- Status : Done เควสนี้สำเร็จแล้ว ไม่สามารถรับได้อีก ภายในระยะเวลาที่กำหนด / Ongoing เควสสามารถรับได้อยู่ 
- Event NPC : NPC ที่เริ่มเควส
- Reward : รางวัลที่จะได้รับ เมื่อเควสสำเร็จ 

Thank You ปุ่มด้านล่าง สามารถรับไอเทมได้เมื่อ Lv 45 โดยการกด Get Reward เพื่อรับไอเทม/ (Taken = รับแล้ว)
Comments