14: การจับสัตว์เลี้ยง

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 15:02:10

วิธีจับสัตว์เลี้ยง


- ให้ตีมอนสเตอร์ ที่มีสัญลักษณ์ Seizable Tag  หลังชื่อของมอนสเตอร์
(ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ Seizable Tag จะไม่สามารถจับได้)


 
แล้วระบบจะสุ่มให้จับมอนสเตอร์ ( จะมีคำว่า Catchable นำหน้าชื่อมอนสเตอร์)

คลิ๊กที่ตัวมอนสเตอร์จากนั้นรอดีเลย์การจับก็จะได้มาเป็นสัตว์เลี้ยง 
* สามารถจับมอนสเตอร์ตัวเดิมซ้ำได้ 
Comments