13: ระบบ Auto-Route

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 13:57:37

Auto-Route

ไปยังพื้นที่ที่ต้องการด้วย Auto-Route (ปุ่ม M)

เช่น ถ้าเราใส่พิกัด 151,259 สามารถวิ่งไปหา NPC Healer Kutteroff เพื่อเพิ่ม HP/MP ให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงได้

 

-กรณีที่ต้องการไปพิกัดของแผนที่อื่น

ให้กดคีย์ N คลิ๊กเลือกแผนที่อื่นแล้วจึงกำหนดพิกัดที่ต้องการด้วย Auto-Route
Comments