12: กิจกรรม Knight's Jail

Credit: Ranger : GM-NuDang     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 20:52:18

Knight's Jail - Party (Lv 20)

 รับเควสที่ Npc : Mistra Elder Knight (Atlantis  101,204)

เลือก Knight's Jail - Party   เงื่อนไข คือ ต้องสร้างปาร์ตี้แล้วต้องมีผู้ที่จะลงกิจกรรมอย่างน้อย 2 คน ไม่สามารถลงคนเดียวได้ แล้วก่อนลงทุกครั้งให้รับเควส InstanceLv.20 Riots (Repeat)  ด้วยน่ะครับ ให้รับทุกทั้งก่อนลง

Knight's Jail (184,182)  หลังจากคุยกับ Magellan เลือกข้อ Quell the Riot จะมีมอนเตอร์ Tomb Stalker ออก มา 30 ตัว ให้กำจัดให้หมดครับ ถ้าไม่จำกัดจะไปคุยกับ Npc ไม่ได้ ถึงจะคุยได้แต่มอนสเตอร์ก็จะไม่ออกมาครับ ต้องไปกำจัดให้หมดก่อนน่ะครับ

 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดแล้ว ให้คุยกับ Npc ทั้ง 4 จุด จะอยู่ ทั้ง 4 มุม ( ให้สังเกตที่แผนที่ก็ได้ครับ เริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้ และให้ หัวหน้าปาร์ตี้เป็นคนคุยเควสน่ะครับ แล้วบอสและมอนเตอร์จะออกมา เมื่อ เราจำกัดทั้ง 4 จุดแล้ว ให้เดินมาตรงกลางของแม็ฟครับ จะพบกับบอสใหญของ Knight's Jail ที่มีชื่อว่า Hannibal ครับ เมื่อกำจัดบอสแล้วให้เดินกลับไปคุยกับ Magellan อีกครั้งเพื่อทำการออกดันเจี้ยน     

( บอสทุกตัวจะดรอป Stamp of Promotion เพื่อนำไปแลกชุด Set 30,45,60.75,90 ได้ครับ  ซึ่งตัวแลกชุด Set ของแต่ละอาชีพจะแยกกันตาม Npc ต่างๆ ซึ่งพิกัดที่แลกชุด Set จะอยู่ที่ Atlantis พิกัด 90,209 นั้นเองครับ ) *-*

 

 *-*
Comments