10: การตี+ อาวุธ/ชุด อยากเทพต้องอ่าน

Credit: Ranger : GM-L     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 18:50:39

ใช้ Fortify Crystal


NPC Johnny Gear Fortifier (Atlantis Square 211,198)


1. คลิ๊กขวาที่ไอเทม หรือ คลิ๊กเมาส์ ลากไอเทม ใส่ในช่อง
2. เพิ่มอัตราการตี + โดยการเพิ่มไอเทมจำนวน Fortify Crystal
3. กดตีบวก

ถ้าบวกสำเร็จ หลังขื่อไอเทมจะ เพิ่มจำนวนบวกให้ พร้อมความสามารถที่เพิ่มขึ้นของไอเทม
ถ้าไม่สำเร็จ บวก จะหายหมด
Comments