07: การเก็บเกี่ยว แร่/พืช ต่างๆ

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 16:45:41 

การเก็บเกี่ยวแร่และพืชต่างๆนั้นสามารถไปเก็บได้ที่ Foraging Grounds โดยวัตถุดิบที่ได้มาสามารถนำไปทำเควสหรือผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆได้มากมาย

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการดำรงชีพของ BOI

เริ่มต้นให้ไปคุยกับ NPC Meryl (Atlantis Square 88,190) เลือก Foraging Grounds Teleport

หากไม่มีเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวก็สามารถขอรับได้จาก Meryl ได้เช่นกัน

ภายในแผนที่เลือกคลิ๊กที่แร่หรือพืชที่ต้องการเก็บเกี่ยว (จะมีหลอดสีเหลืองขึ้น)

หากมีข้อความ "ไม่มีเครื่องมือเก็บรวบรวม" หมายความว่าในตัวละครไม่มีเครื่องมือเก็บเกี่ยว (จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวไอเทมในนี้ได้)

วิธีออกจากแผนที่เก็บเกี่ยว ให้ไปคุยกับ NPC Arsik (Foraging Grouns 160,162)

เลือก Exit Foraging Grounds
Comments