03: การสร้าง Hot Key

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 14:35:51

การสร้าง Hot Key สามารถทำได้ดังนี้

เริ่มต้นให้ลองเปิดไปที่หน้าต่าง skill

จากนั้นเลือกคำสั่งหรือ skill ที่ต้องการ

ลากคำสั่งหรือ skill ไปใส่ในช่องว่าง ด้านล่าง หรือ ด้านขวาของจอ

กดใช้ skill ได้ตามตัวเลข 0-9 หรือ F1-F8

*สามารถนำไอเทมกดใช้มาใส่ในช่องว่างได้เหมือนการวาง skill
Comments