01: ค่า Status (เริ่มต้น) แต่ละอาชีพ

Credit: Ranger : GM-L     สร้างเมื่อ : 9/12/2553 12:57:33

ซึ่งภายใน Battle of the Immortals สามารถเลือกอาชีพที่ต้องการอยากจะเป็นได้ถึง 5 อาชีพในขณะสร้างตัวละครได้ทันที ซึ่งก็จะมีอาชีพต่อไปนี้
Comments