ราคาพ๊อยเกมส์ KOK 3 MY


King of King 3 MY
Website:  KOK 3 MY Official 
Selling Rate: [Transfer Method]

1. King of Kings 3 - 4000 Cubits *EXCLUSIVE* [MY] --- 4,200 ฿
2. King of Kings 3 - 2000 Cubits [MY] --- 2,100 ฿
3. King of Kings 3 - 1000 Cubits [MY] --- 1,100 ฿
4. King of Kings 3 - 400 Cubits [MY] --- 500 ฿
5. King of Kings 3 - 200 Cubits [MY] --- 300 ฿
6. King of Kings 3 - 100 Cubits [MY] --- 200 ฿

How to deal (การสั่งซื้อ):
[EN]
You must contact me then transfer money to my Bank Account with amount rate of point's cost that you want.
When I received, I will ordering and you will get point within 10-15 minute. May be less than if I'm at my PC. 
[TH]
ให้ทำการติดต่อแล้วโอนเงินมาให้ผมตามราคาพ๊อยที่ต้องการ เมื่อผมได้ครบแล้ว จะสั่งพ๊อยให้ 
ซึ่งจะได้ภายใน 10-15 นาที หรืออาจน้อยกว่านั้น ถ้าผมอยู่หน้าคอม

My Bank Account (บัญชีธนาคาร): 
I have 3 accounts KTB, KBank and BBL (บัญชีธนาคารมีสามบัญชีครับ) 


Selling Rate: [True Money Method]

1. King of Kings 3 - 4000 Cubits *EXCLUSIVE* [MY] --- 4,690 True (1000x4+300x2+90)
2. King of Kings 3 - 2000 Cubits [MY] --- 2,350 True (1000x2+300+50)
3. King of Kings 3 - 1000 Cubits [MY] --- 1,240 True (1000+150+90)
4. King of Kings 3 - 400 Cubits [MY] --- 600 True (300+300)
5. King of Kings 3 - 200 Cubits [MY] --- 350 True (300+50)
6. King of Kings 3 - 100 Cubits [MY] --- 240 True (150+90)

How to deal (การสั่งซื้อ): 
[EN]
You must contact me then tell me the serial of card. When I received and verify all,
I will ordering and you will get point within 10-15 minute. May be less than if I'm at my PC.
[TH]
ให้ทำการติดต่อแล้วบอกรหัสบัตรให้ผมให้ครบตามราคาพ๊อยที่ต้องการ เมื่อผมได้เติมได้ครบแล้ว จะสั่งพ๊อยให้
ซึ่งจะได้ภายใน 10-15 นาที หรืออาจน้อยกว่านั้นถ้าผมอยู่หน้าคอม 

Comments