ราคาพ๊อยเกมส์ Dragonica SEA


Dragonica SEA
Selling Rate:
1. RM100 8Cash (42,000 Cash Points) - Dragonica [SEA] (42,000 พ๊อยสำหรับ DGA SEA)
 Price: 1,150 ฿

2. RM60 8Cash (25,000 Cash Points) - Dragonica [SEA] (25,000 พ๊อยสำหรับ DGA SEA)
 Price: 725 ฿

3. RM30 8Cash (12,500 Cash Points) - Dragonica [SEA] (12,500 พ๊อยสำหรับ DGA SEA)
 Price: 400 ฿

4. RM10 8Cash (4,000 Cash Points) - Dragonica [SEA] (4,000 พ๊อยสำหรับ DGA SEA)
 Price: 180 ฿

How to Use (การใช้โค้ด) [Dragonica SEA] :
[EN]
1. Login at IAH Games Passport 
2. Select "Top Up Account" 
3. Select Dragonica English or Chinese server 
4. Select "SCRATCH CARD - 8 Interactive 8Cash Code" 
5. Enter your Card Number and Password, then click "Next"
[TH]
1. ล็อกอินที่ IAH Games Passport 
2. เลือก "Top Up Account" 
3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ Dragonica English หรือ Chinese 
4. เลือก "SCRATCH CARD - 8 Interactive 8Cash Code" 
5. ใส่รหัสบัตร และ พาสเวิร์ดที่ได้ลงไปแล้วกด "Next"
Comments