ประกาศ: ทดสอบอัพเดตหน้าราคา

posted May 9, 2010, 10:22 PM by Tanid Natasiri   [ updated May 10, 2010, 3:56 AM ]
ตอนนี้เริ่มอัพเดต เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ค่อยๆ ปรับครับ
ใส่ราคาพ๊อย เฉพาะของเกมส์ TS Taiwan ไว้ที่หน้า Home

by Caserz
Comments