แจ้งเซิร์ฟเวอร์บอท ทำงานได้ตามปรกติแล้ว

posted May 3, 2011, 10:16 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated May 3, 2011, 10:18 AM ]
แจ้งการแก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ เสร็จแล้วครับ ตอนนี้สามารถบอทได้ตามปรกติแล้ว
สำหรับลูกค้าที่บอทรายเดือน ชดเชยเวลาให้ 2 วันครับ
Comments