Event: Chinese New Year 2012 in TS Online Taiwan - กิจกรรมช่วงตรุษจีน ในทีเอสไต้หวัน 2012

posted Jan 18, 2012, 3:06 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Jan 18, 2012, 3:11 AM ]

Event: TS Online Taiwan Chinese New Year 2012 
ประกาศกิจกรรม วันตรุษจีน ในเกมส์ ทีเอสไต้หวัน ประจำปี 2012 

จากการประกาศ อย่างเป็นทางการ เซิร์ฟเวอร์เกมส์ TS Online Taiwan ที่เราๆ เล่น กันอยู่ ได้ออกกิจกรรมวันตรุษจีน มา 2 กิจกรรม

***ข้อควรระวัง***
เนื่องจาก เคยมีเหตุการณ์เมื่อปีก่อน ช่วงเวลากิจกรรมตรุษจีน เซิร์ฟเวอร์จะอัพเดตอะไรซักอย่าง
จะส่งผลให้บอท eXtreme ที่พวกเราโดดเควสกันอยู่ จบเควสเองโดยอัตโนมัติ ทำให้บอทเควสนั้นต่อไม่ได้
ทำให้ต้องยุ่งยากในการเซ็ตค่าใหม่ให้ตัดออกเกมส์ก่อนจบ หรือต้องหาหัวตี้นำเควสใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย หยุดบอทโดดเควสก่อนก็ดีนะครับ เข้าป่าหรือ ทำเควสอื่นๆ รอไปพลางๆ ก่อน

ด้วยความปราถณาดี จากพี่ "Juon" แห่งบอร์ดแชท และผม "Casperz" แห่ง CASPERZ™ GPS

อ่านข้อระวังแล้ว มาดูกิจกรรมกันครับ
ปล. ส่วนตัวผมไม่เก่งด้านภาษาจีน เลยใช้การแปลจากที่เข้าใจ ยังไง ผิดพลาดประการใดก็อย่าว่ากันนะครับ

กิจกรรมที่ 1: ทีเอสไต้หวัน แจกอั่งเปา ปีใหม่ ตรุษจีน 2012 (มั้ง)

ช่วงร่วมกิจกรรม: วันที่ 22 มกราคม 2012 เวลา 20.00 - 20.30 (ตามเวลาบ้านเรา ไต้หวันเร็วกว่าเรา 1 ชม.)
รายละเอียดกิจกรรม: 
ในช่วงเวลากิจกรรม บริเวณลานกว้างจัวจวิ้น (เมืองเกิด) หรือประตูเมืองจัวจวิ้น จะมีการโยนของให้เก็บ 
เป็นซองอั่งเปาปีใหม่ กับจดหมายสีแดง เมื่อเปิดแล้วจะได้ของสุ่ม (ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน ผมแปลไม่ออก)

อ้างอิง:

恭喜發財!大吉大利!農曆新年即將到來,在這喜氣洋洋的節慶中,吞食天地為玩家準備了許多紅包從天而降,不論是已經在發紅包的大朋友,還是紅包拿不夠的小朋友,只要把握機會,絕對讓你紅包拿到手軟!
●活動時間:2012年01月22日(21:00) ~ 2012年01月22日(21:30) (活動時間以伺服器時間為準) 
●活動介紹:於活動時間內至涿郡廣場或涿郡城門,將會有無數《開運紅包》和《新年紅包》飄落供每位玩家撿取,打開紅包就可以得到各式實用獎品,注意囉!至於內容物有什麼不同……嘿嘿~ 就請玩家們自己發現囉!

(Translate by Google Translate)
Good luck coming! New Year readily caught red envelope!
Kung Hei Fat Choi! Good luck! Lunar New Year approaching, in this joyous festival, the world prepared for the players devour a lot of red envelopes from heaven, both have great friends in the red envelopes or red packets to get enough of the children, as long as the opportunity, never let you get the soft red envelope !
● Time: January 22, 2012 (21:00 UTC+8 ) - January 22, 2012 (21:30 UTC+8) (active time server time)
● Activities: time to the activity or Zhuojun Zhuojun square gate, there will be countless "lucky red envelope" and "New Year red packets" falling for every player seized, open red envelope you can get all kinds of practical prizes, attention to La ! As for the contents of what is the difference ... ... hey ~ please the players themselves that Hello!


กิจกรรมที่ 2: เทศกาลโคมไฟปริศนา ค้นหาเจ้าแห่งการตอบคำถาม (เข้าใจว่าแบบนี้ อันนี้แหละมั้ง ที่ทำให้เราจบเควส)

ช่วงร่วมกิจกรรม: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09.00 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22.59 (ตามเวลาบ้านเรา ไต้หวันเร็วกว่าเรา 1 ชม.)
NPC ร่วมกิจกรรม:
- 跳加官 (ลานกว้างเมืองจัวจวิ้น) ~ผมเข้าใจว่าเป็น NPC
- 廟公、廟婆 (อยู่ วัดอะไรซักแห่ง)
รายละเอียดกิจกรรม: 
ใช่ช่วงเวลากิจกรรม ให้ไปคุยกลับ NPC ข้างบนที่ล้านกว้างจัวจวิ้น แล้วเค้าจะวาปเราไปวัด แล้วก็เข้าไปตอบคำถามในนั้น ประมาณนี้
โดยตอบคำถาม 10 ข้อ ตอบถูกอย่างน้อย 8 ข้อ ถึงจะได้รับรางวัล (คนไทย ใครจะอ่านออกหว่า เสร็จเจ๊ก)

อ้างอิง:
元宵除了提燈籠外,最具特色的活動就是猜燈謎了,燈謎千奇百怪、曲折難解,想要解開謎底並非易事。今年吞食天地舉辦了好玩又有趣的「燈謎挑戰大賽」,相信聰明的吞食玩家們一定可以解開燈謎拿大獎!
●活動時間:2012年02月01日(10:00)~2012年02月06日(23:59) (活動時間以伺服器時間為準) 
●活動角色:
跳加官 (涿郡廣場)
廟公、廟婆 (問答擂臺)
●本活動不限等級可自由參加,於活動時間內來到涿郡廣場找跳加官報名參加燈謎挑戰活動,傳送至問答擂臺場景。
●獎勵
需先答對廟婆的10題燈謎至少8題,才可選擇是否繼續挑戰廟公的10題燈謎,
若不進行挑戰即可領取隨機獎勵;
答對廟公的10題燈謎至少8題,
則可獲得《文虎禮盒》及隨機獎勵。

(Translate by Google Translate)
Lantern Festival lantern riddles, riddles together towards a master of the road!
In addition to lantern Lantern Festival, the most unique activity is guessing riddles, and riddles, strange, obscure twists and turns, you want to unlock the mystery is not easy. Held this year, devouring world of fun and interesting, "riddles Challenge", I believe that smart players will be able to unlock swallowed riddles to get prizes!
● Time: February 1, 2012 (10:00) - February 6, 2012 (23:59) (active time server time)
● Active role:
- Tiaojia Guan (Zhuojun Square)
- Public Temple, Temple Po (Q Ring)
● The level of activity limitation can be free to participate in the event of time to find Tiaojia Guan join Zhuojun Square riddles challenge activities, sent to the Q ring scene.
● Awards
The first woman to be correct answers to 10 questions riddles temple at least 8 questions, choose whether to continue to challenge the temple before the public issue of 10 riddles,
If the challenge to receive a random award;
Correct answers to 10 questions riddles public temple at least 8 questions,
Will receive a "ARAB gift" and a random reward.

Comments