ประกาศ! สิ้นสุดกิจกรรมตรุษจีน 2012 บอท eXtremeBot สามารถใช้งานได้แล้ว

posted Feb 7, 2012, 12:07 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Feb 7, 2012, 12:09 AM ]

ประกาศ! สิ้นสุดกิจกรรมตรุษจีน 2012 บอท eXtremeBot สามารถใช้งานได้แล้ว

End of 2012 Chinese New Year Event eXremebot on TS Taiwan can by-pass quest

อยากแจ้งให้ทราบว่า ตอนนี้กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว และบอทสามารถบอทโดดเควสได้โดยไม่จบเควสแล้วครับ
Comments